திருவண்ணாமலை புத்தகத் திருவிழா 2023

ஏப்ரல் 9 முதல் 19 வரை

காந்தி நகர் மைதானம், அமோஹா ஹோட்டல் எதிரில்

சீதை பதிப்பகம் கௌரா பதிப்பகக் குழுமம்

கடை எண் 71

30% சிறப்புத் தள்ளுபடி அனைத்து நூல்களுக்கும்.