குரள்நெறிக் கவிதைகள்

குரள்நெறிக் கவிதைகள்

200.00

SKU: MJPH10038 Category: Product ID: 2646

Description

அறத்தின் மூலமே பொருளை ஈட்டு. அந்த பொருளின் மூலமே இன்பம் கூட்டு. அறத்தை விட்டால் துன்பம் சேரும். பொருளும் உனது கையை விட்டு உடனே போகும். காதல் இன்பம் கிடைக்காது உனக்கு. இதுவே திருக்குறள் கூறும் வாழ்க்கைக் கணக்கு.