Description

தஞ்சை நாயகன் (வரலாற்று நாவல் )

வரலாற்றில் அரிதான அரசராக வாழ்ந்த இரகுநாத நாயக்கர் மற்றும் அறிவில் சிறந்த கோவிந்த தீட்சிதரையும் அகிலத்திற்கு அறிய செய்யும் புதினமே இந்த தஞ்சை நாயகன்.

Additional information

Weight .718 kg
book-author