அன்பின் பூங்கொத்து

அன்பின் பூங்கொத்து

100.00

SKU: MJPH10046 Category: Product ID: 2654

Description

“பிறந்தநாள் பரிசாகஒன்பின் விதையை வழங்கினாய்.கைக்கடிகாரத்துக்குள் ஒளிந்துலைத்தேன்.நகரும் முட்களை மீறி,காடமின்றி முனைத்து,உடலெங்கும் படர்ந்ததுஅன்பின் கொடிஇன்றோ நாளையோ பூக்கக்கூடும்அன்பின் முற்றம்வண்டுகள் வரும் முன் வா!பறித்துச்செல்! ஆடிக்கொள்!விதையை மலரக்கும் வித்தைஆனனுகரும் நெரியும்.”