அப்பாவுடன் ஒரு நாள்

அப்பாவுடன் ஒரு நாள்

125.00

SKU: MJPH10181 Category: Product ID: 3217

Description

இந்தச் சிறுகதைத் தொகுப்பில் 20 நிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையில் வாழ்வின் மையப் புங்கியைர் துணியளவு தொட்டு கேடியுள்ளது. இது வெளிப்படுத்தும் வாழ்வின் இசையிலிருந்து நீங்கன் இன்ப துன்ப அனுபவங்களை அடையப் பெறனம்.
இந்தத் ‘அப்பாவுடன் ஒரு தான்” எழுதப்பட்ட காலத்தைக் கொண்டு,25 ஆண்டுகளில் ஓர் எழுத்தானின் எழுந்து நடையில் ஏற்படுள்ள வளச்சி மாற்றத்தை அறிய இதைவிடப் பிறந்த பந்தகம் கிடைக்காது. பல இதழ்களில் வெளிவந்து சில பளிவுகளைப் பெற்ற பிறுகதைகளின் அணிவகுப்புதான் இந்தத் தொகுப்பு.