ஆதலினால்

ஆதலினால்

200.00

SKU: MJPH10072 Category: Product ID: 2913

Description

ஆண்டுக்கு ஒரே முறை மட்டும்
காதலர் தினம் கொண்டாடும் இந்த உலகத்தை …
சபிக்காமலிருக்கட்டும்
உனது பேரழகும்,
என் கவிதையும்.