எதிரும் புதிரும் புதிர்க் கணக்குகள்

எதிரும் புதிரும் புதிர்க் கணக்குகள்

100.00

SKU: MJPH10041 Category: Product ID: 2649

Description

இந்த நூலின் புதிர்க் கணக்குகள் வாசகர்களின் மனதை மலர வைக்கும்; மகிழ வைக்கும்; புத்தியைக் கூர்மைப் படுத்தும்; மூளையை அதிவேகமாக இயங்கச் செய்யும். இந்த நூல், பொழுது போகாதவரை மட்டுமல்ல, பொழுது போதாதவரையும் நிச்சயமாகக் கட்டி இழுக்கும்.