தமிழ் இலக்கியமும் இலக்கணமும்

தமிழ் இலக்கியமும் இலக்கணமும்

500.00

SKU: MJPH10057 Category: Product ID: 2665

Description

உலகிலேயே பழமைவாய்ந்த தமிழ் மொழிக்கு உரிய மிகப்பெரிய சொந்து பழந்தமிழ் இலக்கியாக்களும் பழந்தமிழ் இலக்கணாக்களும் நான், காலந்தோறும் இலக்கியங்கள் வரை வரை இவற்றுக்கு ஏற்ப இலக்கணங்களும் வர்ந்தன. இவை இனைந்தும் உலகத் தமிழர்களுக்குப் பொதுவான சொத்து இவற்றைப் பற்றி அனைத்துத் தமிழர்களும் அறிந்து கொள்வதும் இவற்றைப் பாதுகாக்க தமிழர்கள் ஒன்றுகூடித் தன்னாலான பணிகளைச் செய்வதும் தலையாயகடமை. அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்தச் சொத்துக்களைக் கையாக்கும் வகையில் இந்தப் புத்தகம் நேர்த்தியுடன் எழுதப்பட்டுள்ளது.