திரும்பிப் பார்க்கிறேன்

திரும்பிப் பார்க்கிறேன்

200.00

SKU: MJPH10121 Category: Product ID: 2961

Description

– போரிடாமல் உலகினை மாத்திடும் புரட்சிகர ஆயுதம் எழுத்து,
– பண்பாட்டு புரட்சிக்குப் பாதை அமைப்பதும் எழுத்தே.
– எனக்குத் தொழில் எழுத்து நாட்டுக்குழைத்தல் இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல்.
– பாரதி வழியில் பயணிப்போம்!
– ஜீவாவின் பாதையில் பொதுவுடைமைச் சமுதாயம் படைப்போம்!