மூன்றாம் பால் முத்துக்கள்

மூன்றாம் பால் முத்துக்கள்

100.00

SKU: MJPH10039 Category: Product ID: 2647

Description

மூன்றாம் பாலான இன்பத்துப்பால் கற்பியலையும், களவியலையும் விளக்குகிறது. அறத்தின் மூலம் ஈட்டிய பொருளைக் கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டுமென்று திருக்குறள் கூறுவதைப் புதுக்கவிதைகளில் இந்தத நூல் உரைக்கிறது.