லீடர்

லீடர்

200.00

SKU: MJPH10080 Category: Product ID: 2921

Description

தலைப்பாகையைப் பொருத்தித் தலைவரென முழங்க சில நிமிடங்களே ஆகின்றன. ஆனால், அவரது தலைமைத்துவத்தை நிரூபிக்க மாதக்கணக்காக ஆகலாம்! வருடமும் ஆகலாம் ஆகாமலும் போகலாம். ‘தலைப்பாகைத் தலைவர்கள்’ பலரைக் காணும் இந்நாளில் ‘தலைமைப்பாகை’ அணிந்தோரைக் காண்பது அரிதென அழகாக எடுத்துரைக்கிறது இந்நூல்.
– முனைவர் வாசு அரங்கநாதன்,
– பென்சில்வேனியா, மேற்கத்திய வாசகருக்கென இருந்த கருவூலத்தைத் தமிழர்களுக்கு எளிமையான தமிழில் பகிர்ந்தளித்திருக்கிற இம்முயற்சி போற்றுதற்குரியது. தலைமைக்குத் தம்மைத் தயார்படுத்திக்கொள்ள விழையும் ஒவ்வொருவரும் வாசிக்க வேண்டிய நூல் இது.