வானம் தேடும் வானம்பாடிகள்

வானம் தேடும் வானம்பாடிகள்

125.00

SKU: MJPH10162 Category: Product ID: 3000

Description

கவிதன் மனோ இளங்கோ தமிழகத்தின் மதிப்பிடத்தக்க கவிஞர்களில் ஒருவர், இவரது ஒரு துபாய் நாணயம், இதயத்துடிப்பில்லாமல் போன்ற சிறுகதைகள், தமிழ் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் இலக்கிய விருதுகள் பேத்தலை… முடியரசன் விருது, அடிகளார் விருது, மனித வல முரசு விருதுகள் இன்ன பிந… முத்தமிழத்தர் கலைதாரின் பாராட்டைப் பெந்தவர், – முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஆர், பொரியகருப்பன் தமிழகம் முடியரசன் என்ற தவிதை நூலையும், சிலம்பொலி செல்லப்பன் குடை மருடம் என்ற நூலையும், மாநில தி.மு.க இலக்கிய அணித்தலைவர் முன்னாள் அமைச்சர் ஓகலை தென்னவன் சுதந்திர ஓலை என்ற நூலையும் வெளியிட்டுள்ளனர். –
நின எரிகிறது. ஆரியனே, இதுவரை, மண்பூத்த ஓல்வாள், கரைமணல் ஏpraாக, மூக்குத்தி, நீர்ச்சிப்பிகள், சமுத்திரல நீ எப்படி சம்மதித்தாய்…. அயகால வாசம் போய் கவிதைப்படைப்புகள் இலக்கியப்
புதியங்களின் முத்திரைகள்…. – எழுத்தாளர் ரிசிகேசனின் நாண்டுதால், உருவான ‘ஆப்பர் கோவில் திருவயா’ எலும் இந்நூல் முற்போக்குச் சிந்தனையாளர்களுக்கான சமூக ஓவியம்…