வான்டட் (தேடப்படும் குற்றவாளி)

வான்டட் (தேடப்படும் குற்றவாளி)

200.00

SKU: MJPH10079 Category: Product ID: 2920

Description

“அதன் பின்னர் என்ன நடந்தது என்றே ஒருவருக்கும் புரியவில்லை கைதி அரைம் இருந்த கைதிகள் நால்வரும் காரினார். சங்கரும் எஸ்.த. வானதியும் அந்தச் சந்திலிருந்து பின்னோக்கித் தர்சப்பட்டார். பட்டுகர் கானல் நிலைய வளாகத்தை விட்டே டினார். ஒரே கூச்சலும் குழப்பமாக இருந்தது.
மத்திகாவின் கதால் சட்கும் பெரிதாகக் கேட்டது. அந்தச் சந்துக்கள் கூட்டம் பத்திகாலை மிரித்துக் கொண்டிருந்தது. ரித்திகாவின் அரைன் சப்தம் காவல் இலையம் எழுவதும் எதிரொலித்து, அதிர்த்து
பத்திகாவின் உடல் முழுக்க இந்தக் கூட்டம் மிதித்திருந்தது. மாடுபிடி வீரர்களின் கால்களின் பரவால், அவன் உடலில் ஒவ்வொரு அங்குலத்திற்கும் தன இந்திறந்தது. அவன் யயின் என்ன எலும்புகளும் அறியட்டுவிட்டான். முகம் அரைம் சிதைந்துவிட்டது. தடம் வெளியே வந்து சரிந்து கிடந்தது.
யானையின் காலில் மிதிபட்ட எலுமிச்சைப் பழம்போது, கிழித்தெறியப்பட்ட கந்தக்காணியாக ரித்திகா தரையோடு தரையாகச் சிதறியிருந்தான் இடதுகையின் மாக்கட்டில் கைவிலங்கு சுற்றிக் கிடந்தது.’