ஸ்வீட்ஸ் (இனிப்பு வகைகள்)

ஸ்வீட்ஸ் (இனிப்பு வகைகள்)

100.00

SKU: MJPH10108 Category: Product ID: 2949

Description

“இப் புத்தகத்தில் உள்ள பூசணிக்கால் அல்லா, நிலக்கடலை அல்லா ஆகியவற்றைச் சமைத்துப் பார்த்தேன். என் குழந்தைகள் அவற்றை விரும்பி உண்டனர். என் லீடில் உள்ளோர் அவற்றைச் சுவைத்து, என்னைப் பாராட்டினர்.” |
– திருமதி. வத்சலா வினோத்,
ஜனதா சர்பத், மதுரை.