தொகைப் புதிர்கள்

தொகைப் புதிர்கள்

100.00

SKU: MJPH10096 Category: Product ID: 2937

Description

எண்களால் உருவாக்கப்படும் புதிர்களைப் போல, எழுத்துக்களால் உருவாக்கப்படும் புதிர்களும் அனைவரையும் மகிழ வைக்கும். புதிர்களை அவிழ்ப்பதை மேற்கொண்டால் நம் மூளை வெகு வேகமாக இயங்குகிறது.